fbpx

לוח שידורים

לוח שידורים

ראשון18.10
6:15-7:15
בועז עמיחי
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
7:30-8:05
WhatsApp Image 2020 04 16 at 12.15.24
מיכל גורל
מדיטציה מונחית>
8:00-8:45
WhatsApp Image 2020 07 20 at 10.52.00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
8:30-10:00
בועז יכין 2 scaled
בועז יכין
יוגה בחיי היומיום>
20:00-20:30
WhatsApp Image 2020 09 25 at 16.50.04
סנדיה בר-קמה
להיות אי לעצמך>
שני19.10
6:15-7:15
בועז עמיחי
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
7:30-8:05
WhatsApp Image 2020 04 16 at 12.15.24
מיכל גורל
מדיטציה מונחית>
8:00-8:45
WhatsApp Image 2020 07 20 at 10.52.00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
11:00-12:00
12febea9398c3e373383a8a2e663cfea0ff922154350fed381e9b65256e4dfee
נעמי גרשטיין
אי ירוק בים - מיינדפולנס למתמודדות/ים עם סרטן>
שלישי20.10
6:15-7:15
בועז עמיחי
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
7:30-8:05
WhatsApp Image 2020 04 16 at 12.15.24
מיכל גורל
מדיטציה מונחית>
8:00-8:45
WhatsApp Image 2020 07 20 at 10.52.00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
8:30-9:30
WhatsApp Image 2020 08 02 at 15.08.11
ליה לייזר
ארונה יוגה>
19:30-21:00
stiven 1 e1587036929844
סטיבן פולדר
חמשת הכוחות לטרנספורמציה>
רביעי21.10
6:15-7:15
בועז עמיחי
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
7:30-8:05
WhatsApp Image 2020 04 16 at 12.15.24
מיכל גורל
מדיטציה מונחית>
8:00-8:45
WhatsApp Image 2020 07 20 at 10.52.00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
8:30-9:30
pp 2
אפרת אברהם
צ'י קונג>
10:00-11:00
נועה נחום 1 e1590500900670
נועה נחום
אימון התודעה לערות, נוכחות ותבונה>
20:30-21:30
WhatsApp Image 2020 09 16 at 11.30.16 1
לירז קינן וקנין
יוגה>
חמישי22.10
6:15-7:15
בועז עמיחי
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
7:30-8:05
WhatsApp Image 2020 04 16 at 12.15.24
מיכל גורל
מדיטציה מונחית>
7:30-8:30
שי מסאלה e1587045795447
שי בכר
מיינדפול יוגה>
8:00-8:45
WhatsApp Image 2020 07 20 at 10.52.00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
9:45-10:30
WhatsApp Image 2020 07 14 at 08.56.06 1
מליסה בר-אילן
מיינדפולנס לאמהות>
שישי23.10
7:30-8:05
WhatsApp Image 2020 04 16 at 12.15.24
מיכל גורל
מדיטציה מונחית>
8:00-8:45
WhatsApp Image 2020 07 20 at 10.52.00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
שבת24.10
ראשון25.10
6:15-7:15
בועז עמיחי
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
7:30-8:05
WhatsApp Image 2020 04 16 at 12.15.24
מיכל גורל
מדיטציה מונחית>
8:00-8:45
WhatsApp Image 2020 07 20 at 10.52.00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
8:30-10:00
בועז יכין 2 scaled
בועז יכין
יוגה בחיי היומיום>
20:00-20:30
WhatsApp Image 2020 09 25 at 16.50.04
סנדיה בר-קמה
להיות אי לעצמך>
שני26.10
6:15-7:15
בועז עמיחי
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
7:30-8:05
WhatsApp Image 2020 04 16 at 12.15.24
מיכל גורל
מדיטציה מונחית>
8:00-8:45
WhatsApp Image 2020 07 20 at 10.52.00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
10:00-11:00
דנה הקר
דפנה הקר
איך באמת מונעים אלימות נגד נשים?>
11:00-12:00
12febea9398c3e373383a8a2e663cfea0ff922154350fed381e9b65256e4dfee
נעמי גרשטיין
אי ירוק בים - מיינדפולנס למתמודדות/ים עם סרטן>
20:00-20:25
מרגנית ארז2 e1601904469306
מרגנית ארז
מאיפה באנו ולאן נוביל את ילדינו? מהי מיניות בריאה?>
20:30-22:00
שלומית הברון e1601903743131
שלומית הברון
חינוך מיני מהילדות לגיל ההתבגרות>
שלישי27.10
6:15-7:15
בועז עמיחי
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
7:30-8:05
WhatsApp Image 2020 04 16 at 12.15.24
מיכל גורל
מדיטציה מונחית>
8:00-8:45
WhatsApp Image 2020 07 20 at 10.52.00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
8:30-9:30
WhatsApp Image 2020 08 02 at 15.08.11
ליה לייזר
ארונה יוגה>
10:00-11:30
WhatsApp Image 2020 09 25 at 16.50.04
סנדיה בר-קמה
תקשורת מיטיבה במרחב המיני>
12:00-13:30
קטי קמחי2
קטי קמחי
למה צריך כנס לחינוך מיני>
19:30-21:00
stiven 1 e1587036929844
סטיבן פולדר
חמשת הכוחות לטרנספורמציה>
20:30-21:45
תמיר אשמן e1601904146928
תמיר אשמן
מסלול החניכה למיניות גברית>
רביעי28.10
6:15-7:15
בועז עמיחי
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
7:30-8:05
WhatsApp Image 2020 04 16 at 12.15.24
מיכל גורל
מדיטציה מונחית>
8:00-8:45
WhatsApp Image 2020 07 20 at 10.52.00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
8:30-9:30
pp 2
אפרת אברהם
צ'י קונג>
9:00-10:30
רחל לב ויזל
פרופ' רחל לב ויזל
פאנל: פגיעה מינית בקטינים: מהשתקה לשתיקה למחאה>
10:00-11:00
נועה נחום 1 e1590500900670
נועה נחום
אימון התודעה לערות, נוכחות ותבונה>
11:00-12:30
נירית ויסבורד 1
נירית ויסברוד
הפגיעה המינית כפגיעה משפחתית - איך יוצאים מזה>
20:30-22:00
לילה קמחי
לילה קמחי
על אמון, עדינות, כנות רדיקלית ויושרה פנימית>
20:30-21:30
WhatsApp Image 2020 09 16 at 11.30.16 1
לירז קינן וקנין
יוגה>
חמישי29.10
6:15-7:15
בועז עמיחי
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
7:30-8:05
WhatsApp Image 2020 04 16 at 12.15.24
מיכל גורל
מדיטציה מונחית>
7:30-8:30
שי מסאלה e1587045795447
שי בכר
מיינדפול יוגה>
8:00-8:45
WhatsApp Image 2020 07 20 at 10.52.00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
9:45-10:30
WhatsApp Image 2020 07 14 at 08.56.06 1
מליסה בר-אילן
מיינדפולנס לאמהות>
16:00-16:30
גלעד האן
גלעד האן
Tik - להטרדה Tok - מינית>
20:30-21:00
דור האלכוהול 2 scaled
דור האלכוהול
דור האלכוהול>
שישי30.10
7:30-8:05
WhatsApp Image 2020 04 16 at 12.15.24
מיכל גורל
מדיטציה מונחית>
8:00-8:45
WhatsApp Image 2020 07 20 at 10.52.00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
9:00-10:30
רחלי ראובני e1601905737690
רחלי ראובני
חינוך למיניות בגיל הרך – להיות פרואקטיבי.ת בעולם מוצף מיניות>
14:00-15:30
לי ראובני e1601905363757
לי ראובני
הצל האימתני של הבושה במרחב המיני>
שבת31.10
ראשון01.11
6:15-7:15
בועז עמיחי
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
7:30-8:05
WhatsApp Image 2020 04 16 at 12.15.24
מיכל גורל
מדיטציה מונחית>
8:00-8:45
WhatsApp Image 2020 07 20 at 10.52.00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
8:30-10:00
בועז יכין 2 scaled
בועז יכין
יוגה בחיי היומיום>
17:00-18:30
גבי ניצן
גבי ניצן
מלאכים קצוצי כנפיים>
19:00-20:15
דר. מיכל פרינס
מיכל פרינס
להתחנך למיניות בריאה בחברה דתית>
20:00-20:30
WhatsApp Image 2020 09 25 at 16.50.04
סנדיה בר-קמה
להיות אי לעצמך>
20:30-22:00
אדוה ברקוביץ
דר אדוה ברקוביץ' רומנו
הורים, בואו נדבר על אחריות חברתית>
שני02.11
6:15-7:15
בועז עמיחי
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
7:30-8:05
WhatsApp Image 2020 04 16 at 12.15.24
מיכל גורל
מדיטציה מונחית>
8:00-8:45
WhatsApp Image 2020 07 20 at 10.52.00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
11:00-12:00
12febea9398c3e373383a8a2e663cfea0ff922154350fed381e9b65256e4dfee
נעמי גרשטיין
אי ירוק בים - מיינדפולנס למתמודדות/ים עם סרטן>
13:00-14:30
ליאור גל כהן 1
ליאור גל כהן
איך לדבר עם ילדים בגיל הרך על הנושא הזה שמפחיד אותנו>
18:00-20:00
דיקלה איל סיטון
דקלה אייל סיטון
כשמותר לי להגיד את ה'לא' שלי בשלמות, הכן שלי מגיע ממקום אחר>
20:30-22:00
גיא עינת
גיא עינת
על פוגעים ונפגעים- טיפול ותמיכה בילדים ובני נוער שפוגעים>
שלישי03.11
6:15-7:15
בועז עמיחי
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
7:30-8:05
WhatsApp Image 2020 04 16 at 12.15.24
מיכל גורל
מדיטציה מונחית>
8:00-8:45
WhatsApp Image 2020 07 20 at 10.52.00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
8:30-9:30
WhatsApp Image 2020 08 02 at 15.08.11
ליה לייזר
ארונה יוגה>
9:30-11:00
דפנה אייזנריך
דפנה אייזנרייך
פגיעוּת: הדרך להתחבר לעצמנו ולאחרים>
12:00-13:30
משה חגג e1602092751965
משה חג'ג'
החלום ושברו - כשהילד.ה יוצא.ת מהארון>
19:30-21:00
stiven 1 e1587036929844
דר' סטיבן פולדר
מיינדפולנס לריכוך הכעס ועצירת האלימות>
19:30-21:00
stiven 1 e1587036929844
סטיבן פולדר
חמשת הכוחות לטרנספורמציה>
21:00-22:00
מרגנית ארז2 e1601904469306
מרגנית ארז
איך לסייע למתבגרים/ות להתנהל במצבי לחץ אישי וחברתי? רעיונות, כלים ושיתופים מהשטח>
רביעי04.11
6:15-7:15
בועז עמיחי
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
7:30-8:05
WhatsApp Image 2020 04 16 at 12.15.24
מיכל גורל
מדיטציה מונחית>
8:00-8:45
WhatsApp Image 2020 07 20 at 10.52.00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
8:30-9:30
pp 2
אפרת אברהם
צ'י קונג>
10:00-11:30
IMG 3716 e1602583931906
ענת קלומק ברונשטיין
כולנו שומרי הסף - מניעת אובדנות בקרב נפגעי תקיפה מינית>
10:00-11:00
נועה נחום 1 e1590500900670
נועה נחום
אימון התודעה לערות, נוכחות ותבונה>
18:30-20:00
דינא עוואד סרור e1601903898702
דינא עוואד סרור
Healing of Love and Sexuality is key for the Healing of the Political>
20:30-22:00
ירון שוורץ 1
דר' ירון שוורץ
לחנך נערים להתנהגויות מיניות קשובות, בריאות ומודעות>
20:30-21:30
WhatsApp Image 2020 09 16 at 11.30.16 1
לירז קינן וקנין
יוגה>
חמישי05.11
6:15-7:15
בועז עמיחי
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
7:30-8:05
WhatsApp Image 2020 04 16 at 12.15.24
מיכל גורל
מדיטציה מונחית>
7:30-8:30
שי מסאלה e1587045795447
שי בכר
מיינדפול יוגה>
8:00-8:45
WhatsApp Image 2020 07 20 at 10.52.00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
9:45-10:30
WhatsApp Image 2020 07 14 at 08.56.06 1
מליסה בר-אילן
מיינדפולנס לאמהות>
11:00-12:00
עינת ברגר
עינת אריזון ברגר
איך נדבר בחופשיות על הפחדים ועל ההצלחות שלנו >
20:30-22:00
נלי שטיין 1
דר' נלי שטיין
כשעולם המיניות פוגש את עולם המיינדפולנס – השלכות מרכזיות לחייהם של ילדים ובני נוער במעגל התפתחותם/ן המינית>
שישי06.11
7:30-8:05
WhatsApp Image 2020 04 16 at 12.15.24
מיכל גורל
מדיטציה מונחית>
8:00-8:45
WhatsApp Image 2020 07 20 at 10.52.00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
11:00-12:30
michal yarkoni 140 2 1 scaled e1601904074420
מיכל ירקוני
לקרוא לדברים בשמם אנטומיה חוויתית של האגן הנשי>
שבת07.11
ראשון08.11
6:15-7:15
בועז עמיחי
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
7:30-8:05
WhatsApp Image 2020 04 16 at 12.15.24
מיכל גורל
מדיטציה מונחית>
8:00-8:45
WhatsApp Image 2020 07 20 at 10.52.00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
8:30-10:00
בועז יכין 2 scaled
בועז יכין
יוגה בחיי היומיום>
19:00-20:00
מאיר צרי
מאיר צרי
בנים והורים: המשפחה הדתית וחינוך הבנים למיניות>
20:00-20:30
WhatsApp Image 2020 09 25 at 16.50.04
סנדיה בר-קמה
להיות אי לעצמך>
20:30-22:00
YD PIC 24.9.20
יונתן דומיניץ
אי האחזות בתקשורת ומיניות>
שני09.11
6:15-7:15
בועז עמיחי
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
7:30-8:05
WhatsApp Image 2020 04 16 at 12.15.24
מיכל גורל
מדיטציה מונחית>
8:00-8:45
WhatsApp Image 2020 07 20 at 10.52.00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
11:00-12:00
12febea9398c3e373383a8a2e663cfea0ff922154350fed381e9b65256e4dfee
נעמי גרשטיין
אי ירוק בים - מיינדפולנס למתמודדות/ים עם סרטן>
11:30-13:00
אורית לייזרסון 2
אורית לייזרסון 
בריאות מינית ביהדות - על גלות וגאולת הגוף>
18:30-19:45
שירה דורון
שירה דורון
מיניות בריאה כזכות בסיסית של אנשים בעלי מוגבלויות שונות>
20:00-21:30
נועה אלבלדה
דר' נועה אלבלדה
מיינדפולנס ככלי לוויסות רגשי והתנהגותי - ממבט מדעי המוח>
שלישי10.11
6:15-7:15
בועז עמיחי
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
7:30-8:05
WhatsApp Image 2020 04 16 at 12.15.24
מיכל גורל
מדיטציה מונחית>
8:00-8:45
WhatsApp Image 2020 07 20 at 10.52.00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
8:30-9:30
WhatsApp Image 2020 08 02 at 15.08.11
ליה לייזר
ארונה יוגה>
19:30-21:00
stiven 1 e1587036929844
סטיבן פולדר
חמשת הכוחות לטרנספורמציה>
20:30-21:45
חן קצביץ פריסלר
חן קצביץ' פרסלר
"דברו איתנו דוגרי": חינוך למגע מיני מיטיב בגיל ההתבגרות>
רביעי11.11
6:15-7:15
בועז עמיחי
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
7:30-8:05
WhatsApp Image 2020 04 16 at 12.15.24
מיכל גורל
מדיטציה מונחית>
8:00-8:45
WhatsApp Image 2020 07 20 at 10.52.00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
8:30-9:30
pp 2
אפרת אברהם
צ'י קונג>
10:00-11:00
נועה נחום 1 e1590500900670
נועה נחום
אימון התודעה לערות, נוכחות ותבונה>
12:30-14:00
דנה וינברג e1602093471784
דנה וינברג
מיניות בריאה של נערות>
20:30-21:30
WhatsApp Image 2020 09 16 at 11.30.16 1
לירז קינן וקנין
יוגה>
חמישי12.11
6:15-7:15
בועז עמיחי
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
7:30-8:05
WhatsApp Image 2020 04 16 at 12.15.24
מיכל גורל
מדיטציה מונחית>
7:30-8:30
שי מסאלה e1587045795447
שי בכר
מיינדפול יוגה>
8:00-8:45
WhatsApp Image 2020 07 20 at 10.52.00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
9:45-10:30
WhatsApp Image 2020 07 14 at 08.56.06 1
מליסה בר-אילן
מיינדפולנס לאמהות>
13:30-14:30
נעה פלד יעקבי
נעה פלד יעקבי
חינוך מיני על הספקטרום>
19:30-20:00
רן בראון e1601989277391
רן בראון
על השפעות הפורנוגרפיה>
20:30-22:00
אורנה שומן e1601904819684
אורנה שומן
למה חשוב לדבר "על זה" ואיך מדברים? אקטיביות הורית בנושאי מגדר ומיניות>
שישי13.11
7:30-8:05
WhatsApp Image 2020 04 16 at 12.15.24
מיכל גורל
מדיטציה מונחית>
8:00-8:45
WhatsApp Image 2020 07 20 at 10.52.00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
10:00-11:30
WhatsApp Image 2020 10 12 at 16.48.50
ישי צארום
מתבגרים בצמיחה - כיצד למנוע התנהגויות סיכון בקרב מתבגרים>
שבת14.11
ראשון15.11
6:15-7:15
בועז עמיחי
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
7:30-8:05
WhatsApp Image 2020 04 16 at 12.15.24
מיכל גורל
מדיטציה מונחית>
8:00-8:45
WhatsApp Image 2020 07 20 at 10.52.00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
8:30-10:00
בועז יכין 2 scaled
בועז יכין
יוגה בחיי היומיום>
12:00-13:30
Untitled design
דר' קרן צרפתי
טיפול בטראומה באמצעות חומרים פותחי תודעה>
20:00-20:30
WhatsApp Image 2020 09 25 at 16.50.04
סנדיה בר-קמה
להיות אי לעצמך>
20:30-22:00
מיכל מעיין דון
מיכל מעיין דון
איך לשוחח עם הנער/ה שבתוכי?>
שני16.11
6:15-7:15
בועז עמיחי
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
7:30-8:05
WhatsApp Image 2020 04 16 at 12.15.24
מיכל גורל
מדיטציה מונחית>
8:00-8:45
WhatsApp Image 2020 07 20 at 10.52.00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
10:00-11:30
אפרת ואורי
אפרת גרוסמן ואורי אשכנזי
מדברים מיניות עם ילדינו>
11:00-12:00
12febea9398c3e373383a8a2e663cfea0ff922154350fed381e9b65256e4dfee
נעמי גרשטיין
אי ירוק בים - מיינדפולנס למתמודדות/ים עם סרטן>
20:30-22:00
מעוז ונגה
מעוז יעקב ונגה מיבר
כיצד ההורות שלנו משפיעה על מיניות ילדינו בעתיד>
שלישי17.11
6:15-7:15
בועז עמיחי
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
7:30-8:05
WhatsApp Image 2020 04 16 at 12.15.24
מיכל גורל
מדיטציה מונחית>
8:00-8:45
WhatsApp Image 2020 07 20 at 10.52.00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
8:30-9:30
WhatsApp Image 2020 08 02 at 15.08.11
ליה לייזר
ארונה יוגה>
13:00-13:20
אסי שורק
אסי שורק
מיניות מסוכנת או מבורכת? מתן מקום לאנרגיות טבעיות של חיים בשדה של חמלה>
17:00-18:15
מיכאל קרן e1601905554984
מיכאל קרן
האמת העירומה - השפעת הפורנוגרפיה>
19:30-21:00
stiven 1 e1587036929844
סטיבן פולדר
חמשת הכוחות לטרנספורמציה>
21:00-22:00
שי אור
שי אור
הורות כמעשה ניסים - שאלות ותשובות>
רביעי18.11
6:15-7:15
בועז עמיחי
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
7:30-8:05
WhatsApp Image 2020 04 16 at 12.15.24
מיכל גורל
מדיטציה מונחית>
8:00-8:45
WhatsApp Image 2020 07 20 at 10.52.00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
8:30-9:30
pp 2
אפרת אברהם
צ'י קונג>
10:00-11:30
דינה ארגוב 1
דינה ארגוב
איך לחנך ילדים לדעת מה הם רוצים>
10:00-11:00
נועה נחום 1 e1590500900670
נועה נחום
אימון התודעה לערות, נוכחות ותבונה>
19:00-20:15
גואן זק
ג'ואן זק
(אי)שימוש באמצעי מניעה על ידי בני/בנות נוער>
20:30-21:30
סמדר וניסים e1601905421694
סמדר מילר וניסים לוי
המרכיב הסודי של מיניות מתחדשת בזוגיות ארוכה>
20:30-21:30
WhatsApp Image 2020 09 16 at 11.30.16 1
לירז קינן וקנין
יוגה>
חמישי19.11
6:15-7:15
בועז עמיחי
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
7:30-8:05
WhatsApp Image 2020 04 16 at 12.15.24
מיכל גורל
מדיטציה מונחית>