fbpx

לוח שידורים

לוח שידורים

עדכוני החודש הקרוב

Image 1

12 עולמות של תזונה - חיידקים טובים בשירות מערכת העיכול. תזונה והמיקרוביום.

חמישי 29.7 בשעה 19:30 | כניסה חינם

icon

כשהגבולות נחצים - כנס בנושא פגיעה במרחבים טיפוליים, רוחניים ולימודיים

29 ליולי - 21 אוגוסט

ראשון25.07
להצגת מדיטציות בוקר
ימי א'-ה' בשעה 6:15 -7:15
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
כל יום בשעה 7:30-8:05
מדיטציה
מיכל גורל
מדיטציית מיינדפולנס וחמלה>
ימי א'-ו' בשעה 8:00-9:00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
שני26.07
להצגת מדיטציות בוקר
ימי א'-ה' בשעה 6:15 -7:15
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
כל יום בשעה 7:30-8:05
מדיטציה
מיכל גורל
מדיטציית מיינדפולנס וחמלה>
ימי א'-ו' בשעה 8:00-9:00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
יום שני, 26.7 בשעה 20:30-22:00
מיכל בלהנס
תזונה שמחזקת את המערכת החיסונית>
שלישי27.07
להצגת מדיטציות בוקר
ימי א'-ה' בשעה 6:15 -7:15
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
כל יום בשעה 7:30-8:05
מדיטציה
מיכל גורל
מדיטציית מיינדפולנס וחמלה>
ימי א'-ו' בשעה 8:00-9:00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
ימי שלישי בשעה 8:30-10:00
בועז יכין
יוגה בחיי היומיום>
יום שלישי 27.7 בשעה 20:30-22:00
שרון צור
השפעת התזונה על תפקודי מערכת החיסון>
רביעי28.07
להצגת מדיטציות בוקר
ימי א'-ה' בשעה 6:15 -7:15
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
כל יום בשעה 7:30-8:05
מדיטציה
מיכל גורל
מדיטציית מיינדפולנס וחמלה>
ימי א'-ו' בשעה 8:00-9:00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
יום רביעי 28.7 בשעה 19:00-20:00
טל דדון
סדנת בישול- להאכיל את מערכת החיסון>
חמישי29.07
להצגת מדיטציות בוקר
ימי א'-ה' בשעה 6:15 -7:15
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
כל יום בשעה 7:30-8:05
מדיטציה
מיכל גורל
מדיטציית מיינדפולנס וחמלה>
ימי א'-ו' בשעה 8:00-9:00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
יום ה 29.7 בשעה 19:00-
שולמית שפרבר
אתיקה של מגע בטיפול מיני- תקשורת ממוקדת גוף ללא מגע>
יום ה 29.7 בשעה 21:15-
נגה מיבר
פסיכותרפיה גופנית מינית- מפגש העמקה בעקבות הפנאל מגע בטיפול מיני>
שישי30.07
להצגת מדיטציות בוקר
כל יום בשעה 7:30-8:05
מדיטציה
מיכל גורל
מדיטציית מיינדפולנס וחמלה>
ימי א'-ו' בשעה 8:00-9:00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
ימי שישי בשעה 15:30-17:00
12 עולמות של תזונה
דר' סטיבן פולדר
קבלת שבת >
שבת31.07
להצגת מדיטציות בוקר
כל יום בשעה 7:30-8:20
מיכל גורל
מדיטציית מיינדפולנס וחמלה>
ראשון01.08
להצגת מדיטציות בוקר
ימי א'-ה' בשעה 6:15 -7:15
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
כל יום בשעה 7:30-8:05
מדיטציה
מיכל גורל
מדיטציית מיינדפולנס וחמלה>
ימי א'-ו' בשעה 8:00-9:00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
שני02.08
להצגת מדיטציות בוקר
ימי א'-ה' בשעה 6:15 -7:15
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
כל יום בשעה 7:30-8:05
מדיטציה
מיכל גורל
מדיטציית מיינדפולנס וחמלה>
ימי א'-ו' בשעה 8:00-9:00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
יום ב', 2.8 בשעה 19:00-20:30
תמרה צוברי
מסלול העיכול מבט פנים- פיזיולי רגשי>
יום ב 2.8 בשעה 21:15-
ארנינה קשתן
מֵעבר לטראומה - קסם החמלה>
שלישי03.08
להצגת מדיטציות בוקר
ימי א'-ה' בשעה 6:15 -7:15
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
כל יום בשעה 7:30-8:05
מדיטציה
מיכל גורל
מדיטציית מיינדפולנס וחמלה>
ימי א'-ו' בשעה 8:00-9:00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
ימי שלישי בשעה 8:30-10:00
בועז יכין
יוגה בחיי היומיום>
יום ג', 3.8, בשעה 19:00-20:30
קרן וולקמיר
אל תרגיזו את החיידקים שלי! - כיצד פרוביוטיקה מסייעת במצבי סטרס במערכת עיכול רגישה?>
יום ג 3.8 בשעה 20:30-
לילה קמחי
חמלה וסליחה בתוך גבולות האפשר- מפגש העמקה בעקבות הפנאל מכעס ועד חמלה- מגוון הקולות בשיח הציבורי ובקהילה>
רביעי04.08
להצגת מדיטציות בוקר
ימי א'-ה' בשעה 6:15 -7:15
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
כל יום בשעה 7:30-8:05
מדיטציה
מיכל גורל
מדיטציית מיינדפולנס וחמלה>
ימי א'-ו' בשעה 8:00-9:00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
יום ד 4.8 בשעה 18:00-
פרופ' רחל לב ויזל
מבנים טראומגניים יחודיים של פגיעה מינית בילדות- עקרונות טיפול>
חמישי05.08
להצגת מדיטציות בוקר
ימי א'-ה' בשעה 6:15 -7:15
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
כל יום בשעה 7:30-8:05
מדיטציה
מיכל גורל
מדיטציית מיינדפולנס וחמלה>
ימי א'-ו' בשעה 8:00-9:00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
יום ה 5.8 בשעה 19:15-
ד"ר דניאלה מזור
זכותי על גופי- האמנם? גבולות של מגע בטיפול בילדים וצעירים עם מוגבלות- מתיאוריה לפרקטיקה>
יום ה 5.8 בשעה 21:15-
ד"ר מיכל לוריא
מגע באברי המין בחדר הרופא.ה- מפגש העמקה בעקבות הפנאל "הגוף המיני בטיפול הרפואי">
שישי06.08
להצגת מדיטציות בוקר
כל יום בשעה 7:30-8:05
מדיטציה
מיכל גורל
מדיטציית מיינדפולנס וחמלה>
ימי א'-ו' בשעה 8:00-9:00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
ימי שישי בשעה 15:30-17:00
12 עולמות של תזונה
דר' סטיבן פולדר
קבלת שבת >
שבת07.08
להצגת מדיטציות בוקר
כל יום בשעה 7:30-8:20
מיכל גורל
מדיטציית מיינדפולנס וחמלה>
ראשון08.08
להצגת מדיטציות בוקר
ימי א'-ה' בשעה 6:15 -7:15
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
כל יום בשעה 7:30-8:05
מדיטציה
מיכל גורל
מדיטציית מיינדפולנס וחמלה>
ימי א'-ו' בשעה 8:00-9:00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
יום א 8.8 בשעה 20:00-
עמנואלה לוין
סיפור מסע ההחלמה האישי שלי: אין פרות קדושות>
שני09.08
להצגת מדיטציות בוקר
ימי א'-ה' בשעה 6:15 -7:15
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
כל יום בשעה 7:30-8:05
מדיטציה
מיכל גורל
מדיטציית מיינדפולנס וחמלה>
ימי א'-ו' בשעה 8:00-9:00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
יום ב 9.8 בשעה 20:00-
ד"ר רונית אלוני
איך נשמור על מרחב בטוח ומהם הסימנים שהמרחב כבר אינו בטוח דיו- מפגש העמקה בעקבות הפנאל מגע בטיפול מיני>
-22:00
ד"ר אורי מאיר צ'יזיק
מסע במערכת העיכול>
שלישי10.08
להצגת מדיטציות בוקר
ימי א'-ה' בשעה 6:15 -7:15
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
כל יום בשעה 7:30-8:05
מדיטציה
מיכל גורל
מדיטציית מיינדפולנס וחמלה>
ימי א'-ו' בשעה 8:00-9:00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
ימי שלישי בשעה 8:30-10:00
בועז יכין
יוגה בחיי היומיום>
יום ג', 10.8, 21:15-22:00
ד"ר דן פולק
להרחיב את המִיןעָד- מפגש העמקה בעקבות הפאנל "גברים מסתכלים מחדש על המציאות">
רביעי11.08
להצגת מדיטציות בוקר
ימי א'-ה' בשעה 6:15 -7:15
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
כל יום בשעה 7:30-8:05
מדיטציה
מיכל גורל
מדיטציית מיינדפולנס וחמלה>
ימי א'-ו' בשעה 8:00-9:00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
יום ד 11.8 בשעה 19:00-20:15
תמיר אשמן
על חניכה של בנים למיניות - כש metoo ו mentoo נפגשים- מפגש העמקה בעקבות פאנל גברים מסתכלים מחדש על המציאות>
יום ד 11.8 בשעה 20:30-
מעוז יעקב
היבטיים גבריים בתוך זוגיות בצל טראומה- מפגש העמקה בעקבות הפנאל מגע בטיפול מיני>
חמישי12.08
להצגת מדיטציות בוקר
ימי א'-ה' בשעה 6:15 -7:15
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
כל יום בשעה 7:30-8:05
מדיטציה
מיכל גורל
מדיטציית מיינדפולנס וחמלה>
ימי א'-ו' בשעה 8:00-9:00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
יום ה 12.8 בשעה 18:00-19:30
סנדי בשרטי
רצף המוגנות המינית- הרצאה בעקבות הפאנל "איך והאם לחנך למוגנות, ביטחון, גבולות ותמרורי אזהרה?">
יום ה 12.8 בשעה 19:45-
אניה מילר הלל
זרים הם לא אנשים רעים>
יום חמישי 12.8 בשעה 21:45-22:45
רן בראון
שיחת עומק בהמשך לפאנל "איך והאם לחנך למוגנות, ביטחון, גבולות ותמרורי אזהרה?">
שישי13.08
להצגת מדיטציות בוקר
כל יום בשעה 7:30-8:05
מדיטציה
מיכל גורל
מדיטציית מיינדפולנס וחמלה>
ימי א'-ו' בשעה 8:00-9:00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
יום ו 13.8 בשעה 11:00-11:50
רותם מידן
אתיקה - הבסיס ההכרחי בקשר הטיפולי>
ימי שישי בשעה 15:30-17:00
12 עולמות של תזונה
דר' סטיבן פולדר
קבלת שבת >
שבת14.08
להצגת מדיטציות בוקר
כל יום בשעה 7:30-8:20
מיכל גורל
מדיטציית מיינדפולנס וחמלה>
ראשון15.08
להצגת מדיטציות בוקר
ימי א'-ה' בשעה 6:15 -7:15
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
כל יום בשעה 7:30-8:05
מדיטציה
מיכל גורל
מדיטציית מיינדפולנס וחמלה>
ימי א'-ו' בשעה 8:00-9:00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
יום א 15.8 בשעה 19:00-19:45
ד"ר עומר לנס
בלבול בין שפת הרוך לשפת התשוקה- מפגש העמקה בעקבות הפנאל דינמיקה של פגיעה>
יום ראשון 15.8 בשעה 21:15-
גיא עינת ועינב יולוביץ'
להאיר על החושך:מבט לעולמו הפנימי של הפוגע>
שני16.08
להצגת מדיטציות בוקר
ימי א'-ה' בשעה 6:15 -7:15
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
כל יום בשעה 7:30-8:05
מדיטציה
מיכל גורל
מדיטציית מיינדפולנס וחמלה>
ימי א'-ו' בשעה 8:00-9:00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
שלישי17.08
להצגת מדיטציות בוקר
ימי א'-ה' בשעה 6:15 -7:15
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
כל יום בשעה 7:30-8:05
מדיטציה
מיכל גורל
מדיטציית מיינדפולנס וחמלה>
ימי א'-ו' בשעה 8:00-9:00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
ימי שלישי בשעה 8:30-10:00
בועז יכין
יוגה בחיי היומיום>
יום ג 17.8 בשעה 20:30-
חן קצביץ' פרסלר
מפגש העמקה בעקבות הפאנל "איך והאם לחנך למוגנות, ביטחון, גבולות ותמרורי אזהרה?">
רביעי18.08
להצגת מדיטציות בוקר
ימי א'-ה' בשעה 6:15 -7:15
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
כל יום בשעה 7:30-8:05
מדיטציה
מיכל גורל
מדיטציית מיינדפולנס וחמלה>
ימי א'-ו' בשעה 8:00-9:00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
חמישי19.08
להצגת מדיטציות בוקר
ימי א'-ה' בשעה 6:15 -7:15
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
כל יום בשעה 7:30-8:05
מדיטציה
מיכל גורל
מדיטציית מיינדפולנס וחמלה>
ימי א'-ו' בשעה 8:00-9:00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
שישי20.08
להצגת מדיטציות בוקר
כל יום בשעה 7:30-8:05
מדיטציה
מיכל גורל
מדיטציית מיינדפולנס וחמלה>
ימי א'-ו' בשעה 8:00-9:00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
ימי שישי בשעה 15:30-17:00
12 עולמות של תזונה
דר' סטיבן פולדר
קבלת שבת >
שבת21.08
להצגת מדיטציות בוקר
כל יום בשעה 7:30-8:20
מיכל גורל
מדיטציית מיינדפולנס וחמלה>
ראשון22.08
להצגת מדיטציות בוקר
ימי א'-ה' בשעה 6:15 -7:15
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
כל יום בשעה 7:30-8:05
מדיטציה
מיכל גורל
מדיטציית מיינדפולנס וחמלה>
ימי א'-ו' בשעה 8:00-9:00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
שני23.08
להצגת מדיטציות בוקר
ימי א'-ה' בשעה 6:15 -7:15
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
כל יום בשעה 7:30-8:05
מדיטציה
מיכל גורל
מדיטציית מיינדפולנס וחמלה>
ימי א'-ו' בשעה 8:00-9:00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
שלישי24.08
להצגת מדיטציות בוקר
ימי א'-ה' בשעה 6:15 -7:15
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
כל יום בשעה 7:30-8:05
מדיטציה
מיכל גורל
מדיטציית מיינדפולנס וחמלה>
ימי א'-ו' בשעה 8:00-9:00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
ימי שלישי בשעה 8:30-10:00
בועז יכין
יוגה בחיי היומיום>
רביעי25.08
להצגת מדיטציות בוקר
ימי א'-ה' בשעה 6:15 -7:15
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
כל יום בשעה 7:30-8:05
מדיטציה
מיכל גורל
מדיטציית מיינדפולנס וחמלה>
ימי א'-ו' בשעה 8:00-9:00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
חמישי26.08
להצגת מדיטציות בוקר
ימי א'-ה' בשעה 6:15 -7:15
בועז עמיחי
מדיטציה מונחית>
כל יום בשעה 7:30-8:05
מדיטציה
מיכל גורל
מדיטציית מיינדפולנס וחמלה>
ימי א'-ו' בשעה 8:00-9:00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
יום חמישי, 26.8 בשעה 20:00-21:30
עדי זוסמן
על תזונה, רגישות וחיידקי מעיים. איך לאכול נכון אם יש לכם מעי רגיש או דלקת במערכת העיכול>
שישי27.08
להצגת מדיטציות בוקר
כל יום בשעה 7:30-8:05
מדיטציה
מיכל גורל
מדיטציית מיינדפולנס וחמלה>
ימי א'-ו' בשעה 8:00-9:00
עמית עזז
מדיטציה בישיבה ובתנועה מודעת>
יום ו', 27.8, בשעה 10:00-11:30
דרור דראמי