תקנון גלישה באתר

הגלישה והשימוש באתר זה ובישומיו הנם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש באתר לפי תקנון זה:

 1. ברוכים הבאים לאתר Mindfulspace – תודעה בריאה (אשר ייקרא להלן: “האתר“). אנו עושים ונעשה הכול כדי שתהיה לכם חוויית משתמש  מיטיבה ותומכת מהמוצרים והשירותים השונים המסופקים באתר. אתר האינטרנט  https://todaabria.mindfulspace.co.il  הוקם מתוך כוונה לאפשר לאנשים להתחבר למרחבים עמוקים יותר של שקט, נינוחות ושמחה, כמו גם ללמוד ולרכוש כלים וידע בתחום הגוף והנפש דרך: מדיטציה, יוגה, דהרמה, תזונה ועוד. האתר נמצא בבעלותה של מיכל גורל.
 2. ניתן לפנות אלינו בכל עת דרך המייל: mindfulspace.il@gmail.com, או דרך כפתור התמיכה באתר, ואנו עושים את כל המאמצים לחזור באותו יום עסקים או למחרת.
 3. ניסוח תקנון זה בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד. האמור בתקנון מתייחס לשני המינים באופן זהה.
 4. התנאים המפורטים בתקנון זה מהווים הסכם משפטי מחייב. עצם השימוש באתר מהווה אישור והסכמה לכל התנאים המפורטים בתקנון זה, לרבות מדיניות הפרטיות. במידה ואינך מסכים לתנאי כלשהו בתקנון זה, הנך מתבקש לחדול מכל שימוש באתר.
 5. לאתר תמיד נתונה הזכות לשנות את התקנון. הגרסה העדכנית ביותר של התקנון, כפי שהופיעה באתר במועד השימוש באתר ו/או במועד ההזמנה של כל מוצר ו/או שירות, תהיה הגרסה הקובעת ביחס לשימוש באתר ו/או ביחס לאותה הזמנה, לפי העניין.
 6. תנאי שימוש אלה חלים על כל המוצרים, השירותים, האפליקציות והאתרים המוצעים על ידי https://todaabria.mindfulspace.co.il/, כולל האתר בגרסאות דיגיטליות או אלקטרוניות אחרות של פלטפורמת הזרמת וידאו לניידים, למסכים, לטלוויזיה באינטרנט ועוד.שימוש באתר והרשמה
 7. השימוש בשירותים המוצעים באתר מחייב רישום מוקדם, אשר כולל מסירת פרטים מזהים נכונים ומדוייקים: שם פרטי ומשפחה, כתובת הדואר האלקטרוני, מספר טלפון וכן בחירת סיסמה לצורך זיהויו של המשתמש ומניעת שימוש לרעה בחשבונו. מובהר בזה כי על המשתמש חלה חובה לשמור בסודיות את הסיסמה שבחר, וכי האתר לא יישא בכל אחריות לכל פגיעה או נזק אם ייגרמו למשתמש או לאחרים עקב שימוש ללא הרשאה בסיסמה שנקבעה ע”י המשתמש.
 8. מובהר כי המשתמש חייב להירשם לשירות על-פי הוראות הרישום של האתר ו/או גורמים רלוונטיים אחרים, ובהקשר לכך עליו לספק פרטים נכונים ומדוייקים, כמו גם לעדכן את האתר ללא דיחוי בנוגע לכל שינוי בפרטים שנמסרו על-ידי המשתמש.
 9. באתר רשאי להשתמש כל אדם בגיר בן 18 ומעלה.
 10. בתהליך הרישום על המשתמש להזין את הפרטים הנדרשים בטופס רישום מקוון המיועד לכך. לידיעת המשתמש: רישום פרטים אישיים כוזבים בהקשר הזה, לרבות ביחס לאמצעי תשלום, מהווה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין התשל”ז-1977 והינה אסורה מכל וכל.
 11. האתר רשאי ועשוי לעדכן את תעריף דמי המינוי או את מבנה המינוי מעת לעת, על פי שיקול דעת המפעילים, ויידע את המינויים על כך. המנוי יהיה רשאי להפסיק במועד השינוי כאמור את הסכם המינוי שלו, או להמשיכו בתעריף ו/או במבנה החדש.
 12. על-מנת למנוע שימוש וניצול לרעה של חשבון המשתמש, נדרש המשתמש להקפיד על סודיות סיסמתו ושימוש זהיר ואחראי בחשבונו. הסיסמה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או לשימוש על-ידי גורם אחר. במקרה של חשש לניצול לרעה של המנוי, בין היתר על ידי כניסה לאתר ממספר בלתי סביר של מכשירים שונים, האתר רשאי לחסום את הגישה של אותו המנוי. זאת מבלי לגרוע כמובן מכל זכות או סעד אחר העומדים לאתר בנסיבות הענין.
 13. המשתמש פוטר בזאת את האתר, לרבות נציגיו, עובדיו, מנהליו והפועלים מטעמו, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לרישום ו/או גבייה ו/או סליקה אשר אינה מתבצעת ישירות על-ידי האתר.
 14. האתר רשאי, על-פי שיקול דעת מפעיליו הבלעדי והמלא, להפסיק את שירותי האתרים, כולם או חלקם, ו/או לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום, וכן להסיר מהאתר תכנים ומידע ללא שמירתם. כל זאת על פי שיקול דעת המפעילים הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש או צד ג’ כלשהו.
 15. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את דרישות ההרשמה ו/או אפשרויות ההרשמה לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 16. המינוי הינו לתקופה מתמשכת, בה המשתמש יחוייב חודש בחודשו או פעם בשנה על פי סוג המינוי שבחר, אלא אם כן בוטל על-ידי החברה, או על-ידי המנוי באמצעות הודעה ברורה כמפורט בסעיף 17 להלן.
 17. מנוי רשאי לסיים את המינוי בכל עת באמצעות שליחת הודעה ברורה בכתב בלבד, בוואטצאפ, למספר 055-9943908, או בפנייה לשירות לקוחות באתר או דואר אלקטרוני לכתובת mindfulspace.il@gmail.com. בהודעת הביטול על המנוי לפרט את כתובת האימייל איתה נרשם. במקרה של שליחת הודעת ביטול כאמור, המינוי יסתיים לאחר 3 ימי עסקים מהיום בו התקבלה הודעת הביטול.
 18. ניתן לבטל את ההרשמה לאתר תוך 2 ימי עסקים מיום ההרשמה ולקבל החזר כספי בניכוי דמי ביטול של 20 ש”ח. 
 19. לאתר שמורה הזכות לשנות את כמות ואת סוגי התוכן של השירותים הזמינים לקטגוריות שונות של משתמשים ומינויים, ועשויה להגדיל או להקטין את התוכן והשירותים הזמינים לרשות מינויים בתשלום או לבעלי כניסת גישה מוגבלת. יש להבהיר כי מינויים ומשתמשים לא יקבלו החזר כספי בעקבות שינויים אלו.
 20. השירותים וכל המוצרים הדיגיטליים של האתר ניתנים “as is” (כפי שהם). החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לזמינות האתר והתוכן או השירותים באינטרנט או בכל מדיית שידור אחרת. במקרה שאחד או כל השירותים או המוצרים הדיגיטליים אינם זמינים באופן זמני, לא יינתן החזר כספי והאתר שומר לעצמו את הזכות להעניק החזרים או זיכויים על פי שיקול דעתו הבלעדי. אם האתר מעניק החזר או זיכוי, הוא אינו מחויב לעשות כן באופן זהה או דומה גם בעתיד.
 21. האתר יספק גישה למינוי רק לאחר שהתשלום התקבל באתר. האתר שומר לעצמו את הזכות לסרב לקבל תשלום ממשתמש, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 22. מחירי המינויים וכניסות הגישה המוגבלת יצויינו באופן ברור בדפי ההרשמה המקוונים או באופן אחר במהלך הליך ההרשמה, ועשויים להשתנות לעתים. התשלום יהיה בשקלים חדשים, ועשוי להשתנות בשל מסים מקומיים שיחולו על המשתמש.
 23. האתר שומר לעצמו את הזכות לסיים את המינוי או את כניסת הגישה המוגבלת לכל משתמש אשר לפי שיקול דעתו הפר את תנאי השימוש באתרים, גם ללא הודעה מראש וללא התחייבות נוספת כלפי המשתמש. המשתמש לא יהיה זכאי להחזר כלשהו בנסיבות אלו.
 24. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לפרסומים ו/או שימוש באתרים ו/או ביישומים, לרבות שירותים הניתנים בקשר עם אתרים, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.
 25. השימוש באתרים וביישומים כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה. השימוש באתרים מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלו. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי תנאי השימוש באתרים וביישומים ידועים לו וכי הוא מתחייב לפעול על-פיהם.
 26. הרכישה של מנוי מהאתר תעשה בהתאם לתקני תשלום באמצעות כרטיסי אשראי נתוני תעשיית האבטחה (PCI DSS) מדיניות אבטחת מידע והוראות פרוצדוראליות. דרישות רישום כלליות
 27. אם אתה מספק מידע שאינו נכון, אינו מדויק או חלקי, או שיש לנו יסוד סביר לחשוד שמידע זה אינו נכון, לא מדויק או חלקי, האתר שומר לעצמו את הזכות להשעות או לסיים את חשבונך ולסרב להרשות כל שימוש באתר (או כל חלק ממנו) בכל עת. תוכן האתר של todaa.ussl.app מסופק לך “כפי שהוא” עבור המידע שלך ושימוש אישי בלבד, ולא ניתן להוריד, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, להציג, למכור, להפיץ או לנצל בכל דרך אחרת למטרות אחרות כלשהן ללא אישור בכתב. מלבד הזכויות המוענקות לך במפורש, האתר שומר לעצמו את כל הזכויות בשירות ובתוכן.
 28. תוכל לגשת לאתר ולתוכן הזמינים עבורך לשימוש אישי, כפי שנועדו באמצעות הפונקציונליות הרגילה של השירות. גישה אל סרטונים באמצעות השירות לכל מטרה או בכל צורה שהיא, למעט הזרמה, אסורה במפורש. כאשר אתה צורך תוכן של האתר, הרזולוציה והאיכות של סרטוני האתר שתקבל יהיו תלויים במספר גורמים, בין השאר סוג המכשיר בו אתה משתמש ורוחב הפס שלך, אשר עשויים להשתנות במהלך הצפייה שלך. בעוד אנו שואפים לספק חוויית צפייה איכותית, איננו מבטיחים שום תוצאה לגבי הרזולוציה או האיכות של תוכן המוזרם ע“י האתר אליך.
 29. על מנת להיות מסוגל להזרים או להציג תוכן של האתר תצטרך להשתמש במחשב אישי, נגן מדיה נייד, או מכשיר אחר העונה על דרישות המערכת שאנו מעדכנים מעת לעת. על המכשיר להיות מסוגל לתקשר עם השירות. אנו עשויים לשנות את הדרישות של התקנים תואמים מעת לעת, ובמקרים מסויימים גם אם התקן הינו התקן תואם הוא עשוי להיות תלוי בתוכנה או במערכות שסופקו על-ידי יצרן ההתקן או צדדים שלישיים אחרים. כתוצאה מכך, מכשירים שהינם מכשירים תואמים כעת עשויים להפסיק להיות מכשירים תואמים בעתיד.שירותים ומוצרים באתר
 30. השימוש באתר ובכל השירותים והמוצרים המוצעים במסגרתו, הינו על אחריות המשתמש בלבד. האתר אינו נושא בכל אחריות לשימוש בשרותי ומוצרי האתר שלא למטרה לשמה נועדו. המשתמש מסכים ומאשר כי לא יעשה כל שימוש בשירותים ובמוצרים המוצעים באתר על מנת לעבור עבירה כלשהי ו/או עוולה כלשהי ו/או הפרה אחרת של הוראות כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור המשתמש מתחייב שלא לבצע כל הפרה של זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או מדגם ו/או פטנט ולא לעשות שימוש בשירותים ובמוצרים המוצעים לו לצורך הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או עידוד להפרת חוק ו/או הסתה לאלימות ו/או פרסום תכנים שהם בגדר פרסומי תועבה ו/או יש בהם גילוי גזענות.
 31. לאתר נתונה הזכות לנקוט בכל האמצעים, בין אם מניעתיים ובין אם לאחר מעשה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בהתאם להוראות כל דין, כנגד משתמש אשר יעשה שימוש באתר ו/או בשירותים ובמוצרים שלא למטרות אשר לשמם נועדו וכן בכל מקרה של חשש או חשד לביצוע עבירה ו/או הפרת הוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור לאתר נתונה הזכות למנוע או לחסום גישה לאתר בין אם באופן מלא ובין אם לחלק משירותי האתר למשתמש שלא ינהג בהתאם להוראות תקנון זה. הצהרת בריאות
 32. פעילות גופנית, בכל הצורות שלה, עם או ללא שימוש בציוד שיוצע על ידי מורים המלמדים באתר עשויה להיות פעילות גופנית מאומצת. בהתאם לכך, הרי זה מומלץ להתייעץ עם רופא לפני תחילת כל משטר פעילות גופנית, שגרת אימון או סדרת אימון או שימוש בכל ציוד המוצע ומוצג בכל אחד מקטעי הוידאו. todaa.ussl.app הוא לא ארגון רפואי ומדריכים או מורים מהאתר אינם יכולים לתת לך ייעוץ רפואי או אבחון. כל ההצעות וההערות הנוגעות לשימוש בציוד, תנוחות, מהלכים והוראות אינם נדרשים לביצוע על-ידך והם מתבצעים עקב בחירתך בכך בעת צפייה בסרטוני וידאו. שום דבר המופיע בשירות לא יפורש כצורה כלשהי של ייעוץ או אבחון רפואי שכזה.
 33. בשימוש בשירות, הנך מצהיר כי אתה מבין שכל פעילות גופנית נושאת את הסיכון של פגיעה גופנית או נפשית. אתה מבין כי זוהי אחריותך לשפוט את היכולות הגופניות והנפשיות שלך עבור פעילויות כאלה. באחריותך לוודא כי על-ידי השתתפות בשיעורים, קורסים, תכניות ופעילויות של האתר, לא תעבור את הגבולות שלך בעת ההשתתפות, וכי אתה בוחר את רמת הפעילות המתאימה לכישוריך וליכולותיך, וכן עבור כל מצב נפשי או פיזי ו/או מגבלות נוספות שיש לך. מעת לעת המדריכים עשויים להציע התאמות פיזיות או שימוש בציוד, ועל אחריותך הבלעדית לקבוע אם כל התאמה או ציוד המוצעים אכן מתאימים לרמת היכולת והמצב הגופני והנפשי שלך.
 34. אתה מוותר במפורש על כל טענה שיש לך בכל עת בגין פגיעה מכל סוג שהוא כנגד האתר, או כל אדם או ישות המעורבים באתר, לרבות, ללא הגבלה, המנהלים, המורים, המדריכים, הקבלנים העצמאיים והפועלים מטעמו.
 35. התוכן של האתר אינו מכוון לאנשים מתחת לגיל 18, ועל-ידי מתן מידע על עצמך לאתר אתה מאשר שאתה בן שמונה עשרה (18) ומעלה. עליך להיות לפחות בן 18 שנים כדי להפוך למנוי ולקנות שירותים. על-ידי גלישה באתר אתה מצהיר ומאשר שאתה יכול מבחינה משפטית להיכנס לכל הסכמי רכישה עם todaa.ussl.app ושותפיה, ספקים, סוכנים וספקי שירות שלה. הסמכה
 36. תכנים המוצעים על ידי האתר הם למטרות מידע בלבד ולא מקנים לך זכאות או הסמכה על-ידי כל גוף ללמד יוגה או מיינדפולנס או מדיטציה, או כל תוכן אחר שמוצע באתר. האתר אינו חבר בכל גוף הקשור להסמכת מורים, ולכן אינו יכול להבטיח שתכנית הלימודים תעמוד בסטנדרטים שפותחו על ידי ארגונים כאלה. אתה מסכים לא להציג את עצמך בתור מורה מוסמך על בסיס השלמת קורסים, תוכן או תוכניות או להשתמש בשם של todaa.ussl.app כגוף הסמכה לצורך הוראה של יוגה, מיינדפולנס, מדיטציה וכדומה. זכויות קנייניות
 37. חומרים באתר, כולל, ללא הגבלה: שמות, לוגו, תמונות, סימני מסחר, טקסט, עמודות, גרפיקה, קטעי וידאו, איורים, תצלומים, יצירות אמנות, תוכנה ואלמנטים אחרים (ביחד “חומר”) – הינם מוגנים על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות שבבעלותו ושליטתו של האתר, או על-ידי צדדים שלישיים שהרשו או סיפקו את החומר שלהם ל todaa.ussl.app. אתה מאשר ומסכים שכל החומרים בשירות זמינים עבורך לשימוש אישי מוגבל ולא-מסחרי בלבד. אלא אם צויין במפורש או בכל מקום אחר בשירות זה, לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם מחדש, למכור, להוריד, לפרסם, להעביר או להפיץ בכל דרך שהיא, או להשתמש בכל דרך אחרת לכל מטרה, על-ידי כל אדם או ישות, ללא אישור מפורש מראש ובכתב. אינך רשאי להוסיף, למחוק, לעוות או לשנות את החומר באופן אחר. סיום השעיה של חשבון
 38. אם האתר קובע, לפי שיקול דעתו הבלעדי, כי אתה מפר תנאי כלשהו של הסכם זה, האתר רשאי: (1) להודיע לך, וכן (2) להשתמש באמצעים טכניים כדי לחסום או להגביל את הגישה או השימוש בשירות. בכל מקרה, אתה מסכים להפסיק באופן מיידי את הגישה או השימוש בכל דרך (או ניסיון לגשת לשירות או להשתמש בו), ואתה מסכים שלא לעקוף, למנוע או לעקוף מגבלות אלו, או לשחזר או לנסות לשחזר גישה זו או להשתמש. אם האתר מסיים את חשבונך או משעה או מפסיק את הגישה שלך לשירות עקב הפרות של הסכם זה, לא תהיה זכאי לקבל זיכוי, החזר או הנחה או שיקול דעת אחר.
 39. הינך מכיר בכך שהאתר עשוי להסיר תוכן שפורסם בשירות. זאת כיוון שהאתר אינו אחראי להתנהגות או להערות של מורים ו/או סטודנטים ו/או מוסיקה בשירות, אך לאתר כן תהיה זכות (אך לא החובה) על-פי שיקול דעתו הבלעדי, לבצע מראש, לערוך, לסרב או להסיר כל תוכן או חלק ממנו הזמין באמצעות השירות, מכל סיבה שהיא. מבלי להגביל את האמור לעיל, לאתר תהיה הזכות להסיר מהשירות כל תוכן המפר הסכם זה או אחר, על פי שיקול דעתו הבלעדי. אם אתה מודע לשימוש לרעה של השירות על-ידי כל אדם, אנא הודע לנו .התנהגות אסורה ואבטחה
 40. אתה מסכים שלא להשתמש בשירות כדי לפרסם או להעביר מידע אחר, לרבות נתונים, טקסט, תוכנה, צליל, מוסיקה, תמונות, גרפיקה, וידאו, הודעות, תגים או חומרים אחרים (להלן בנפרד או ביחד: “תוכן”) אשר מפריע לשירות או משבש אותו או שהוא בניגוד לאינטרסים של האתר.
 41. בעת ההרשמה לאתר, תידרש לבחור סיסמה ושם משתמש, ויתכן שתתבקש לתת מידע נוסף בנוגע לחשבונך, כגון כתובת הדואר האלקטרוני שלך. אתה אחראי לשמירה על סודיות הסיסמה ומידע החשבון שלך, ואתה אחראי באופן מלא לכל הפעילויות המתרחשות תחת הסיסמה או החשבון שלך. אתה מסכים להודיע מיד לחברה על שימוש לא מורשה של הסיסמה או החשבון שלך או כל הפרה אחרת של אבטחה, וכן להקפיד לצאת מהחשבון בסוף כל הפעלה. כל רישום הוא עבור משתמש יחיד בלבד, אלא אם צויין אחרת במפורש בדף הרישום. לעולם אינך רשאי להשתמש בחשבון של חבר אחר ללא אישור מראש מהאתר. האתר לא יהיה אחראי לכל אובדן או נזק שיגרמו עקב אי-עמידה בהסכם זה. שיתוף חומרים
 42. באפשרות המשתמש לשתף את החומרים שהעלה לאתר עם משתמשים אחרים באתר וכן דרך רשתות חברתיות באמצעות פונקציות שיתוף, כפי שיסופקו ע”י האתר מעת לעת.
 43. פונקציית שיתוף החומרים על-ידי המשתמשים מיועדת למטרת שיתוף החוויה של המשתמשים והשימוש בה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש.
 44. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפונקציית השיתוף לצורך הפצת חומרים שתוכנם מנוגד לאמור בתקנון וכן חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפונקציית השיתוף לצרכים מסחריים ו/או שיווקיים ו/או הפצת מסרים פוליטיים ו/או חומרים פורנוגרפיים ו/או שיתוף “ספאם”.
 45. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מתחייב ומאשר כי כל החומרים שישותפו על-ידו באמצעות או דרך האתר לא יפרו הוראת כל דין, ובכלל זה לא יפגעו בפרטיותו של אדם, לא יהוו הוצאת לשון הרע ולא יפרו זכויות יוצרים (לרבות זכויות מוסריות).
 46. המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש בפונקציות השיתוף ללא קבלת הסכמה מצדדים שלישיים רלוונטיים, לרבות אדם שמצולם במסגרת החומרים, כאשר נדרשת הסכמה בנסיבות העניין מאותם צדדים שלישיים.
 47. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע וברור לו כי עם העברת חומרים לאחרים באמצעות השימוש בפונקציית השיתוף, החומרים עשויים להגיע, למעשה, לידי כל אדם, וכי אין ולא יכולה להיות לאתר כל שליטה לידי מי יגיעו החומרים. לפיכך, למשתמש אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמה עקב הגעת החומרים לידי אחרים ו/או השימוש שיעשה בחומרים ע”י אחרים.
 48. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שלאתר אין ולא יכולה להיות כל שליטה ביחס לחומרים שעשויים להישלח ע”י משתמשים ולפיכך לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ביחס לחומרים שעשויים להגיע אליו ע”י אחרים באמצעות פונקציות השיתוף ו/או ביחס לכל שימוש שלא כדין שיתבצע ע”י משתמשים בפונקציות השיתוף.
 49. המשתמש יהיה רשאי לבקש מהאתר למחוק ולהסיר חומרים שהועלו על ידו לאתר ו/או נשלחו על ידו לאחרים באמצעות פונקציית השיתוף. האתר יענה לכל בקשה כאמור, אך באחריות המשתמש לוודא כי בקשתו אכן בוצעה. המשתמש מאשר כי ידוע לו שמחיקת חומרים שהועברו לאחרים באמצעות פונקציות השיתוף, תהיה מוגבלת וכי לאתר לא תהיה כל אפשרות למחוק חומרים ששותפו ע”י המשתמש, אך הועברו לגורמים נוספים ע”י מי שהמשתתף שיתף אותם.
 50. המשתתף מאשר כי ידוע לו שהאתר אינו יכול לשלוט על החומרים שיועלו ע”י משתתפים אחרים באמצעות פונקציית השיתוף, ולפיכך לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי האתר ו/או מי מטעמה, ביחס לחומרים אליהם ייחשף כתוצאה משיתופם ע”י משתמשים אחרים, לרבות במקרים בהם משתמשים אחרים ישתפו חומרים המנוגדים להוראת תקנון זה. על-מנת להסיר כל ספק, מובהר כי האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות ביחס לחומרים שישותפו ע”י המשתמשים באתר.
 51. כאמור בסעיף 2 לתקנון זה, האתר הינו רשאי להסיר מהאתר כל חומר אשר תוכנו ו/או השימוש בו יעמוד בניגוד לתקנון זה, בין אם ביוזמתו ובין אם כמענה לפנייה או תגובה של צדדים שלישיים. למשתמש ו/או למי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר בגין כל פעולה בה ינקוט על-פי סעיף זה.
 52. המשתמש מתחייב שלא לנקוט בכל פעולה אשר עשויה לפגוע באתר ו/או בפונקציות השיתוף, ובכלל זה הוא מתחייב להימנע ממשלוח ספאם, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, ו/או כל דבר אחר שעלול להסב נזק. האתר הינו רשאי לחסום לאלתר כל משתמש שיבצע אילו מהפעולות האמורות או כל פעולה אחרת שעלולה להסב נזק.
 53. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר בזה כי המשתמש יהיה מחוייב בפיצויה ו/או שיפויה, לפי העניין, של האתר ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שייגרם לאתר ו/או בגין כל טענה ו/או דרישה שתופנה כלפיה ו/או מי מטעמה כתוצאה ו/או בקשר עם פעולת שיתוף שתעשה שלא בהתאם להוראות תקנון זה. שלילת אחריות, הגבלת אחריות וקיצור תקופת התיישנות
 54. האתר, לרבות נציגיו, עובדיו, מנהליו והפועלים מטעמו, לא יהיה אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר, לרבות בשירותים, במידע ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים ו/או וירוסים ונזק אם ייגרם למכשיר באמצעותו מבוצעים הגלישה והשימוש באתר, בין אם נגרמו במזיד על-ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
 55. האתר, לרבות נציגיו, עובדיו, מנהליו והפועלים מטעמו, לא יהיה אחראי בכל דרך לתכנים ולחומרים שיועלו לאתר, לרבות על דרך של שיתוף, על-ידי המשתמשים ו/או כל צד שלישי אחר, וכן הוא לא יהיה אחראי לכל פעילות בלתי-חוקית ו/או בלתי-מוסרית שתבוצע ע”י המשתמשים באתר ו/או כל צד שלישי.
 56. האתר, לרבות נציגיו, עובדיו, מנהליו והפועלים מטעמו, אינו מתחייב כי פעילות האתר תהיה חפה מהפסקות או תקלות ו/או טעויות, לרבות הפסקות או שיבושים בפעילות האתר שיתכן שיתרחשו כתוצאה מתקלות בתוכנה ו/או מערכות תקשורת וחומרה ו/או תקלות ברשת האינטרנט ו/או קווי תקשורת. האתר לא יישא בכל חבות או אחריות להפסקות או תקלות ו/או טעויות שמקורן בבעיות טכניות כאמור.
 57. האתר עומד בתקנים בינלאומיים לאבטחת מידע לעסקים, אולם בשום מקרה האתר לא יישא בכל אחריות, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, כלפי המשתמשים בנוגע לאבטחת כל מידע, מכל מין וסוג שהוא, אשר הועלה לאתר ע”י המשתמש, ולא יהיה אחראית, במישרין ו/או בעקיפין, לכל נזק את[ם ייגרם כתוצאה מהגעת מידע כאמור לצדדים שלישיים.
 58. מבלי לגרוע או לפגוע באמור בכל הוראה אחרת של תקנון זה מובהר ומוסכם כי אחריותו של האתר תהיה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד, ככל שנגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של האתר, ובכל מקרה לא תעלה על סכום התמורה ששולמה ע”י המשתמש בגין ההזמנה האחרונה שבוצעה על-ידו באתר.
 59. בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של שנה אחת ממועד ביצוע הפרסום הרלוונטי באתר ו/או האירוע נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל האתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. המשתמש מתחייב שלא להפנות אל האתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של האתר לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של האתר. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.
 60. המשתמש יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לאתר לרבות נציגיו, עובדיו, מנהליו והפועלים מטעמו, עקב הפרה של הוראה מהוראות תקנון זה. המשתמש יפצה ו/או ישפה את האתר, לפי העניין, בגין כל טענה, דרישה, תביעה מצד גורם כלשהו שיופנו לאתר ו/או למי מטעמו וכן בגין כל נזק, הפסד או הוצאה מכל מין וסוג שהיא לרבות הוצאות משפטיות, ככל שייגרמו לאתר ו/או מי מטעמה, עקב הפרה של הוראה מהוראות תקנון זה על-ידי המשתמש.
 61. המשתמש מסכים ומאשר כי פרטי כתובת/ות הדוא”ל שיימסרו לאתר על-ידו, וכן פרטי זיהוי והתקשרות נוספים ישמשו את האתר לצורך דיוור הודעות שירות למשתמש לרבות אך מבלי לגרוע, אישורי הזמנה, חשבוניות וכיוצ”ב.
 62. למשתמש תהא נתונה כל העת אפשרות להסיר עצמו מכל אחת מרשימות התפוצה של מסלולי הדיוור השונים, באמצעות לינק הסרה לרשימת התפוצה בתחתית כל דיוור או בפנייה לשירות הלקוחות במייל: mindfulspace.il@gmail.com, כמפורט על גבי כל הודעת דיוור כאמור, ולא תהא לו כל טענה כלפי האתר בקשר לקבלת דיוור כאמור.
 63. האתר רשאי מעת לעת לצאת במבצעים שונים כראות עיניו, ולהעניק הנחות לחלק או כלל המוצרים ו/או השירותים הניתנים באתר. כל המבצעים וההנחות מכל סוג שהם, יינתנו בהתאם ובכפוף לתנאים שיפורסמו עם המבצע או ההנחה לפי העניין שינוי\השעיה\הפסקה של תוכן
 64. אנו מבצעים שינויים שוטפים בשירות. זמינות התוכן, כמו גם פלטפורמות והתקנים תואמים שבאמצעותם התקנים זמינים, עשויה להשתנות מעת לעת. האתר שומר לעצמו את הזכות להחליף או להסיר כל תוכן והפלטפורמות העומדות לרשותך באמצעות השירות, כולל כותרות ספציפיות של תוכן, ולבצע שינויים אחרים באופן שבו אנו מפעילים את השירות. בנוסף, אתה מסכים כי מסיבות שונות, תוכן מסוים שעשוי להיות זמין באמצעות פלטפורמה אחת לא יכול להיות זמין על אחר. אנו מקווים שלא לעשות זאת, אך אנו עשויים לשנות, להשעות או להפסיק – באופן זמני או קבוע – חלק מהשירות או את כולו (כולל התוכן והתקנים התואמים באמצעות השירות) ביחס לכל או לכל המשתמשים, בכל עת ללא הודעתנו המתמשכת על השירות. אנו עשויים מעת לעת, ביחס לכל המשתמשים שלנו או לכל אחד מהם, להתנסות עם תכונות מסוימות או רכיבים אחרים של השירות, או להציע להם תכונות אחרות של השירות, כולל תכונות קידום מכירות, ממשקי משתמש, תוכניות, תמחור ופרסומות. אתה מאשר כי האתר יכול לעשות זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי בכל עת ללא הודעה מוקדמת. דמי מנוי ועמלות חד פעמיות לקורסים מקוונים
 65. האתר מציע גישה למנויים המבוססת על [[מנוי לכיתות התנועה שלה (“כיתות”)]] וכן רכישות חד-פעמיות של קורסים המיועדים להורות לאדם הקשור לתחום לימוד מסוים או לנושא מסוים שניתן לצפות בו עבור תשלום נוסף (“קורסים מקוונים”). האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל, להפריע או לתזמן מחדש כל תוכן או קורס מקוון. בכפוף לתשלום של כל עמלה אפשרית (כולל מסים רלוונטיים) ואת עמידתך בכל התנאים האחרים שהאתר מציין עבור השירות, האתר מעניק לך זכות ורשיון מוגבל שאינו בלעדי, בלתי ניתן להעברה, כל עוד השיעורים ו/או הקורסים המקוונים זמינים בשירות, לגשת, להציג, להשתמש ולהציג שיעורים ו/או קורסים מקוונים לשימוש פרטי לא מסחרי.
 66. תמחור עבור מנויים: כאשר אתה רוכש מנוי לאתר, תחוייב בהתחלה בתעריף החל במועד חתימתך על הסכם מנוי. אם האתר מאוחר יותר מגדיל את המחיר של המנוי, האתר יודיע לך. העלאה זו תחול על התשלום הבא שנגרם לך לאחר ההודעה, ובלבד שקיבלת הודעה מוקדמת של עשרה ימים לפחות לפני ביצוע החיוב. אם תקבל הודעה מוקדמת של פחות מ -10 ימים, המחיר לא יחול עד לתשלום לאחר התשלום הבא.
 67. אין שיתוף מנויים. חברי האתר אינם רשאים לשתף, לתת או למכור את הסיסמה או שם המשתמש שלהם לכל אדם או ישות אחרים. תצוגות מוגזמות או כניסות על-ידי כל חבר יפורשו על-ידי האתר כשימוש הונאה בשירות, אשר יביא לביטול מיידי של החברות ללא החזר כספי. כאשר אתה הופך לחבר אתה מסכים לנקוט בכל הפעולות האפשריות כדי להגן על שם המשתמש והסיסמה שלך מפני שימוש הונאה. [[האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל כל חבר שהוא סבור שנפגע, או נעשה בו שימוש מרמה, לפי שיקול דעתו.]] סיום מנוי
 68. הסכם זה יישאר בתוקף מלא כל עוד הוא מפורסם באתר. אתה רשאי לסיים את החברות שלך בכל רגע, מכל סיבה שהיא, על-ידי אי-תשלום בתחילת תקופת החיוב הבאה (פעם בחודש). לא תקבל החזר עבור תקופת החיוב הנוכחית.
 69. האתר שומר לעצמו את הזכות לסיים את חשבונך או את הגישה שלך לשירות באופן מיידי, עם או בלי הודעה מוקדמת לך, וללא אחריות כלפיך, אם האתר סבור כי הפרת את תנאי הסכם זה.
 70. כשתסגור או תבטל את הפעלת החשבון או אם חשבונך יסתיים באופן אחר, יש לנו את הזכות, אך לא את החובה, לאחסן את הפרטים האישיים, ההגדרות, והשיעורים שהשלמת. אלא אם כן מימשנו את זכותנו לסיים את חשבונך, תוכל להפעיל מחדש את חשבונך בכל עת על-ידי הרשמה מחודשת או המשך התשלום. צדדים שלישיים
 71. השירות שלנו מכיל תוכן בבעלות החברה ותוכן של מעניקי צד שלישי לאתר (כולל תוכן שסופק על-ידי משתמשי השירות, כמתואר לעיל), המוגן על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סוד מסחרי וחוקים אחרים. todaa.ussl.app מחזיקה ושומרת את כל הזכויות. האתר מעניק לך בזאת רישיון מוגבל, ניתן לביטול, ללא רישיון להזרמה ו/או להצגת התוכן של האתר, וכל תוכן של צד שלישי הממוקם או זמין דרך השירות (למעט כל קוד תוכנה בו כמפורט לעיל) אך ורק עבור הפרטים האישיים שלך, שימוש לא מסחרי בקשר לצפייה ושימוש בשירות. למעט תוכן שפורסם על ידך, אינך רשאי להעתיק, לשנות, לתרגם, לפרסם, לשדר, לשדר, להפיץ, לבצע, להציג, או למכור כל תוכן המופיע בשירות או באמצעותו. כל עסקה עם צדדים שלישיים הכלולים בתוך השירות או בקשר לשירות המסירה של מוצרים ושירותים או כל תנאי, תנאים, אחריות או מצגים אחרים הקשורים לצדדים שלישיים אלה, הם אך ורק בינך לבין אותו צד שלישי. האתר אינו אחראי לכל חלק של עסקאות או מבצעים כאלה. כל התייחסות לצד שלישי כלשהו או למוצרים או לשירותים של צד שלישי כלשהו בשירות אינה מהווה המלצה או המלצה של צד שלישי זה או של המוצר או השירותים של צד שלישי זה על-ידי האתר, או מי מעובדיו, נושאי המשרה, הקבלנים העצמאיים שלו, סוכנים או נציגים אחרים. כל התייחסות לצד שלישי כלשהו בשירות ניתנת לך למטרות מידע בלבד. todaa.ussl.app מעודדת אותך לנהל מחקר משלך לבדיקת נאותות לגבי צדדים שלישיים כגון מוצרים אלה ושירותים שלהם. בעוד שהאתר פועל על-מנת להבטיח שהמידע על השירות קיים ומדויק, האתר אינו מבטיח את דיוק המידע הנכלל בו (כולל מידע המסופק על-ידי המדריכים) או את ההתאמה שלו למטרה מסוימת.
 72. אין השתמש בשירות למטרות מסחריות כלשהן, למעט כפי שאושר במפורש על ידי החברה בכתב ויתור על אחריות.
 73. אתה מסכים כי השימוש שלך בשירות יהיה על אחריותך הבלעדית. השירות והחומר מסופקים “כמות שהם” וללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת במידה המלאה המותרת על פי חוק. האתר, נושאי המשרה, מנהליו, עובדיו וסוכניו מתנערים מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר לשירות, והשימוש בהם. האתר אינו מתחייב או מצהיר לגבי הדיוק או השלמות של תוכן הוידאו או התוכן של אתרים המקושרים לשירות ואינו נושא באחריות או בשגיאות כלשהן, טעויות או אי דיוקים בתוכן, פגיעה אישית או נזק לרכוש, מכל סוג שהוא, הנובע מגישה ושרות של האתר.
 74. האתר אינו מתחייב, או נושא באחריות, לכל מוצר או שירות המפורסם או המוצע על-ידי צד שלישי באמצעות השירות או כל אתר מקושר או באנר כלשהו או בפרסום אחר. האתר לא יהיה צד אחראי על ניטור כל עסקה בינך לבין ספקי צד שלישי של מוצרים או שירותים. כמו עם רכישת מוצר או שירות, עליך להשתמש בשיקול הדעת הטוב ביותר שלך. פרטיות
 75. בהסכמה לתקנון האתר, הגולש מסכים גם למדיניות הפרטיות של האתר –  המפורטת בדף מדיניות פרטיות. שינויים
 76. האתר שומר לעצמו את הזכות לתקן הסכם זה בכל עת וללא הודעה מוקדמת, וזו היא אחריותך לעיין בשינויים להסכם זה. השימוש שלך בשירות לאחר כל תיקון של הסכם זה יסמן את הסכמתך לתנאים המתוקנים.
 77. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, למחוק, לערוך, להשעות או להפסיק באופן זמני או קבוע את השירות (או כל חלק ממנו) עם או ללא הודעה מוקדמת. אתה מסכים שלא נהיה אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, עריכה, מחיקה, השעיה או הפסקה של השירות
 78. הגלישה והשימוש באתר וביישומיו הנם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש לפי תקנון זה. https://todaabria.mindfulspace.co.il/