מנחים ומנחות בתודעה בריאה

אנו עושים כל מאמץ להביא לך את בכירי ובכירות המנחים בארץ. בכל תחום ותחום אנו מחפשים את המרצים , אנשי המדע, טיפול, ורוח – מהמובילים בתחומם. 

מנחות ומנחים שהרצו אצלנו: